motorclub De Klassieker

Vereniging tot instandhouding van motorrijwielen van 25 jaar en ouder
Ledenvergadering 2019

Voorzitter Hans Zwolsman heeft de voorzittershamer overgedragen aan zijn opvolger Gijs van Dommelen.
Het functioneren van de redacteur van het clubblad is in opspraak gekomen door de motie van enkele leden, waarvan de kopij niet of te laat in het blad is opgenomen.  

Toercompetitie 

Eindelijk  is het gelukt om de finalisten van de vorige toercompetitie bijeen te krijgen en hen op passende wijze te huldigen.


1. H. Peppelenbos    2. H. Schutte   3. D. Dammers-Aartsen 

terug naar Nostalgie