motorclub De Klassieker

Vereniging tot instandhouding van motorrijwielen van 25 jaar en ouder

1982

Motorclub “de Klassieker” is opgericht op zondag 29 augustus 1982. Door o. a.: F. Wever (Harfsen), H. Schutte (Bathmen), H. Nijenhuis (Eefde), Jan en Wim Heijink (Almen), J. Dijkerman (Laren), M. Spekkink (Hengelo Gld), Rein en mej. N. Klarenbeek (Geesteren Gld), Theo Olden en Hein van der Vegt (Okkenbroek). 

Er werd een voorlopig bestuur gekozen: F. Wever: voorzitter, H. Schutte: penningmeester, mej. N. Klarenbeek: secretaresse. De contributie werd voor het eerste jaar ƒ 10,-. De volgende vergadering was op zondag 26 september 1982 om 14:00 uur bij zaal “de Wever” in Harfsen. Daar komt F. Wever met het goede nieuws dat er nieuwe leden bij waren gekomen n.a.v. een motorrit in Hattem. Dit waren o.a: Bas Aartsen, Riet en Gerrit Docter, Klaas Wiersma, Gert de Bruin, Gerrit Oosterkamp en Jan Hartman. Het ledental is hierdoor dan 18. Eind 1982 werd het bestuur uitgebreid met Riet Docter en haar man Gerrit Docter. In december 1982 komt teven het eerste clubblad uit. 


Het jaar erop, met Pasen, werd de eerste motorshow gehouden op 2, 3 en 4 april 1983, met een bezoekersaantal van 450 personen en ƒ 2,50 entree. Ook levert deze show tientallen nieuwe leden op. De contributie werd voor 1983 ƒ 25,- en inschrijfgeld voor nieuwe leden ƒ 10,-. Dit jaar zal de club doorgroeien tot 50 leden, maar er komen ook twee leden te overlijden; Roelof Weekenstro en Gerrit Kramer.


 Op 6 februari 1984 werd de eerste ledenvergadering gehouden, met 29 leden en ƒ1800,- in kas. Mevrouw Riet Docter, N. Klarenbeek en H. Schutte treden af als bestuursleden. Gert de Bruin, Jan Hartman en Werner Jansen treden aan in het bestuur samen met het zittende bestuur Frans Wever en Gerrit Docter.
 terug naar Nostalgie